Skuteczna windykacja

Zaległe długi, sądy, prawnicy… Ten proces spędza sen z powiek niejednemu przedsiębiorcy. Z pewnością dużo tańszą drogą dochodzenia swoich praw i odzyskiwania długów od nieuczciwych kontrahentów, będzie zatrudnienie firmy windykacyjnej. Sprawdzi się to w przypadku wyższych kwot. Za odzyskanie długu o niskiej wartości, firmy windykacyjne żądają zazwyczaj wysokiej prowizji.

Referencje i metody działań

Tego powinniśmy zarządzać, zanim podpiszemy umowę z windykatorem. To on będzie odpowiadał za wszelkie czynności, również te niezgodne z prawem (takie jak presja psychiczna i fizyczna, szantaż czy pogróżki). Dłużnik, który poczuje się zastraszany, może zawiadomić prokuraturę. A wtedy również my będziemy odpowiadać za stosowanie bezprawnych działań. Dlatego lepiej wcześniej dokładnie sprawdzić osobę, z którą chcemy współpracować.

Podpisanie umowy

Umowa powinna zawierać rodzaj zleconej windykacji. Może być ona polubowna, sądowa, komornicza, pokomornicza oraz karna. Każdy z nich charakteryzuje się innym rodzajem działań. Np. polubowna polega na ostrzeganiu dłużnika o wpisaniu go do rejestru. Windykacja komornicza i pokomornicza to współdziałanie z komornikiem, a windykacja karna ma doprowadzić do postępowania karnego przeciwko osobie, która dopuściła się oszustwa.

Poza tym, w umowie powinien zostać określony zakres egzekucji- czy dotyczyć będzie ona części, czy całości długu. Niezbędne jest również pełnomocnictwo udzielone windykatorowi oraz zatwierdzenie czynności, jakie będzie mógł wykonywać w naszym imieniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com